Producten/Diensten in deze categorie: Opleveringskeuringen, bouwkundige inspecties, Tekenwerk, Bouwbegeleiding

Bouwbegeleiding: Door de jaren heen hebben klein tot grotere werken begeleid voor opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers waren zowel particulieren als recht personen. Van af het eerste uur waren we daarbij betrokken. het totale tekenwerk met het bestek werd nagetrokken zodat geen hiaten konden ontstaan. Het werk werd in overleg met de opdrachtgever en de architect uitbesteed aan een voor dat werk geschikte aannemer. Met de aannemer wordt een tijdsschema overeengekomen. Aan de hand van het overeengekomen tijdsschema wordt een detail planning gemaakt wat de goed keuring moet krijgen van de aannemer. Wanneer een detailplanning zijn goed keuring heeft, wordt een betalingsschema gemaakt. Het betalingsschema wordt afgestemd op de voortgang van het werk, dit voorkomt te vroege termijn betalingen. Het meer- en minderwerk zullen wederzijds met cijfers moeten worden hard gemaakt., basis zijn de normen welke zijn verstrekt in een open begroting welke dient verstrekt te worden na de gunning. Tijdens het werk is er toezicht op voortgang en kwaliteit, afhankelijk van de intensiteit. Bouw vergaderingen/ werkbesprekingen worden georganiseerd naar behoefte, waar de voortgang / kwaliteit en het meer- en minderwerk wordt besproken en vastgelegd in de verslaggeving .Op bovengenoemde werkwijze kunnen wij kleine en grotere werken tot een goed resultaat begeleiden voor onze opdrachtgevers. Door de jaren heen begeleide werken zijn:
• Landhuis aan de Herenweg te Sumar. Ontwerp/begeleiding /begeleiding
• Rolstoelwoning Surhuisterveen Ontwerp/ begeleiding
• Rolstoel woning Twijzelerheide ontwerp/ begeleiding
• Rolstoel woning Sumarderheide ontwerp/ begeleiding
• Herbouw woning Augustinusga. Ontwerp/ begeleiding
• Levensloop woning te Ureterp ontwerp/ begeleiding
• Landhuis Kollummerpomp. Ontwerp
• Renovatie woon boerderij te Doezum ontwerp/ begeleiding
• Rolstoel woning te Dronrijp ontwerp/ begeleiding
• Renovatie/ uitbreiding kantoren en magazijn Hovinga BV Surhuisterveen. Ontwerp/ begeleiding
• Villa Drachten Ontwerp/ begeleiding
• Nieuwbouw supermarkt Groenwoud/ Nieuwe Weeme BV Zeist Begeleiding
• Renovatie Bakkerij te Heeg Begeleiding
• Ren. en omb. supermarkt Hoevelaken en Spakenburg Ontwerp/ begeleiding
• Renovatie uitbreiding MEKU BV te Beetgum ontwerp/ begeleiding
• Diverse woning aan passingen Ontwerp/ begeleidingen
• Renovatie winkel Verloops bakkerij BV te Heerenveen Begeleiding
• Diverse supermarkt ombouw projecten naar Coop Compact Begeleiding
• Uitbreiding Coop supermarkt te Kruisweg Begeleiding
• Magazijn en houtstek te Boelenslaan Ontwerp
• Landhuis aan de Boomvalk Surhuisterveen. Ontwerp/ begeleiding
• Levensloop woning te Oudega ontwerp/ begeleiding
• Landhuis ( levensloop) te Peebos ontwerp
• Hoofd kantoor Nieuwe Weme te Heerenveen Begeleiding
• Distributiecentrum Nieuwe Weme te Heerenveen Begeleiding
• Levensloop woning aan de Roggeblom te Gorredijk Ontwerp/ begeleiding
• Levensloop woning Vloeiveld Surhuisterveen ontwerp/ begeleiding
• Nieuwe Weeme supermarkt met woningen te Wolvega Begeleiding
• Beheer onderhoud overige filialen Nieuwe Weme Begeleiding
• Ombouw diverse supermarkt filialen naar Komar Begeleiding
• Landhuis Molenweg te Surhuizum Begeleiding
• Uitbreiding woning Torenvalk te Surhuisterveen Ontwerp/ begeleiding
• Renovatie woning 2 vrijstaande woningen Warreboslaan te Surhuisterveen Ontwerp/ begeleiding
• Ontwerp van schuur voor hertenkamp, Surhuisterveen

Voorbeeld van een woningtransformatie: Dit is een renovatie van een woning in Surhuisterveen, waar de linkerschets de woning voor de renovatie is, en de rechter schets is het aanzicht van de woning na de renovatie. De gevels zijn opgeknapt, metselwerk is schoongemaakt, er zijn nieuwe kozijnen met idem ramen geplaatst. En er is een nieuwe kap op gebouwd die hoger is, en daardoor meer ruimte biedt voor leefruimtes. Als impuls voor het gehele aangezicht is de entree enigszinds monumentaal uitgevoerd. Als een herkenbare entree voor de bewoners hun nieuwe thuis.

Opleveringskeuringen: Nieuwbouw projecten vertonen bij de overdracht nog dikwijls ellen lange lijsten met gebreken. Wij kunnen met u de oplevering verzorgen, zodat u een compleet pand/woning betrekt. Ons advies is, houd in ieder geval de laatste 5% van de termijnen vast tot de 1e oplevering na genoegen is uitgevoerd door de betreffende bouwer. Wij kunnen veel voor u betekenen bij de oplevering van een nieuwbouw projecten, zodat u dit zonder kopzorgen kunt betrekken.

Bouwkundige inspecties: Al jaren verrichten wij bouwkundige inspecties. Voor 1990 vanuit het bouwbedrijf voor noodzakelijk- en periodieke onderhoud en het verstrekken van een offerte. Na 1990 voor de verzekering- maatschappijen voor de waardebepaling van de opstal verzekeringen. Daarnaast het expertisewerk bij calamiteiten zoals storm, brand en of waterschade . Dit expertise werk verrichten wij voor zowel kleine als grote verzekering maatschappijen in noord Nederland.

Tekenwerk: Bouwen- verbouwen, meestal is men daarbij een vergunning nodig. Het eerste gesprek met een opdrachtgever is gratis. Mocht blijken dat de opdrachtgever buiten de regelgeving van het bestemmingsplan iets wil realiseren kunnen wij dit hun direct duidelijk maken. Wij bespreken de woon wensen met de opdrachtgever en maken met de opdrachtgever een program van eisen en vertalen dit in een schetsontwerp. Dit ontwerp wordt wederom met de mensen besproken om tot een definitief plan te komen. Zodra dit schetsontwerp voor de opdrachtgever akkoord is wordt dit ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Kan men bij de overheid akkoord gaan met het schetsontwerp wordt het plan vergunning klaar gemaakt voor goedkeuring om te mogen bouwen.