Makelaardij

Producten/diensten in deze categorie:

Makelaardij: De makelaardij omvat hoofd zakelijk het begeleiden van potentiële kopers, middels een aankoopkeuring en taxaties. Na een aankoopkeuring krijgt de klant te horen wat de noodzakelijke te maken kosten zijn om een pand cq woning op een normaal niveau te brengen voor gebruik of bewoning.

Aankoopkeuring: Wij geven de voorkeur dat bij een aankoopkeuring de opdrachtgever aanwezig is en brengen zo doen de gebreken direct in beeld bij de potententiele kopers. Bij een aankoopkeuring hebben het liefst bouw bergunningstekeningen bij de hand, dit geeft een duidelijke indruk hoe en wat er (bij)gebouwd is. Na de opname geven we gelijk een kostenraming zodat de aspirant kopers niet voor verrassingen komen te staan. Het casco bepaald nog altijd de grootste waarde van het onroerend goed. Na een opname van het object krijgt de opdrachtgever onze bevindingen t.a.v. de vraagprijs. Wil men meer duidelijkheid kan een gespecificeerde kostenraming worden aangeleverd en kan men precies zien waar de komende jaren de kosten worden verwacht. Duidelijkheid naar potentiële kopers voorkomt het kopen van een kat in de zak, dit hebben we de afgelopen jaren te vaak beleefd. Het voordeel van een aankoopkeuring zijn:

• Zekerheid: Een aankoopkeuring voorkomt onverwacht hoge(herstel) kosten na de overdracht van een woning.
• Duidelijkheid: Direct na opname krijgt de potentieel koper een inschatting van de te verwachten kosten.
• Voordeel: U gebruikt de informatie uit het keuringsrapport bij de onderhandelingen over de verkoopprijs.

Kopersbegeleiding: U hebt de keus, na lang wikken en wegen gemaakt, een eigen/ andere woning. U weet precies hoe ver u kunt springen, u hebt u uitgebreid laten informeren wat uw financiële armslag is bij het kopen van een – of andere woning. Wilt u die zekerheid? dan kunnen wij u precies vertellen wat de kwaliteiten zijn van de eventuele te kopen woning. Wij doen ter plaatse een opname van de woning/ pand voor de eventuele koop, waarbij wij de voorkeur geven om ook de laatste bouwvergunningtekening bij de hand te hebben. Het opname rapport geeft de waarderingen aan van alle bouwkundige onderdelen van de woning. De opname en bouwvergunningtekening wordt een richtprijs gegeven van de te verwachten reparatie- herstel- vervangingsonkosten. Wanneer een potentiële koper zijn woonwensen in het totale kosten plaatje vertaald wil zien kan dat worden meegenomen. Aan de hand van deze gegevens wordt met u overlegd en geadviseerd een vertrouwd bod uit te brengen of te stoppen met de onderhandelingen. Wilt u naar aanleiding van de rapportage een gespecificeerde kostenraming dan kunnen wij voor u alle bouwkundige gebreken/ woonwensen voor u inzichtelijk maken. Deze gegevens kunnen worden meegenomen bij het afsluiten van een hypotheek. Bovendien kunnen wij het gehele traject met u begeleiden tot en met de overdracht bij de notaris.

U voordeel is:
• Alle makelaartaxateur- en bouwkundige kennis in één hand.
• Voorkomt het kopen van een kat in de zak.
• Duidelijkheid in de te verwachten reparatie- en vervangingskosten.
• Duidelijkheid in de woonwens kosten.
• Kosten begroting kan worden meegenomen bij de hypotheek afstuiting.
• Controle koopakte voor paravering.
• Controle transportakte notaris.
• Controle woning/ pand voor overdracht

Verkoopbegeleiding: Daar wij geen onroerend goed meer in de verkoop nemen kunnen wij, de verkopende partijen wel adviseren en begeleiden tot en met de overdracht van uw woning bij de notaris. Enerzijds hebben wij daardoor een meer onafhankelijke positie die u voordeel biedt bij de verkoop. Maakt u de keus om zelf uw huis te verkopen kunt u rekenen op onze deskundigheid. Wij maken een bouwkundig rapport waar alle mogelijke vragen van potentiële kopers mee kunnen komen, zijn beantwoord. Wilt u de verkoop toch uit handen laten geven kunnen wij u een makelaar adviseren welke bij u past en uw zaken goed behartigd.

Zoekopdracht: De Haan Vastgoed maakt met de opdrachtgever het eisen program, zoals type woning en of het soort bedrijfspand, afgestemd op de toekomstige activiteiten. Dan komt ook aan de orde de financiële middelen, hoever kunnen we gaan? Wanneer de beschikbare middelen niet verder reiken dan € 250.000,–, kan je gericht gaan zoeken en geen frustraties veroorzaken bij je opdrachtgever(s). Na de zoekactie zullen diverse panden/woningen, welke redelijke voldoen aan het wensen profiel met de opdrachtgever worden besproken inclusief de koopsom / cq huurprijs. Is een keus gemaakt zal het bestemmingsplan worden getoetst bij de gemeente of gehoord voor enkele eventuele aanpassingen. Ten aanzien van milieu/ erfdienstbaarheden enz. zullen de overige overheid instantie worden getoetst