Taxaties

Producten/diensten in deze categorie: Taxaties voor particulier onroerendgoed, taxaties voor bedrijfsonroerendgoed

Wij verrichten alle mogelijk taxaties, met als uitgangpunt de bouwkundige staat van het casco en met het program van eisen van een potentiële opdrachtgever/ koper/ huurder. Alle noodzakelijke zaken betreffende het te taxeren object worden nagetrokken zowel bij kadaster/ gemeente als provincie. Bij de waardebepaling hanteren wij naast de wensen van de opdrachtgever de eisen welke in het bouwbesluit zijn genoemd. Woningen of panden welke voor 1975 zijn gerealiseerd kunnen moeilijk aan de huidige gewenste eisen voldoen. Dit bepaald grotendeels de waarde van het object, waar wij bij onze waarde bepaling duidelijk rekening mee zullen houden. Wanneer wij een woning/ pand moeten waarderen en de vraagprijs is bij lange na niet haalbaar zullen wij dit de opdrachtgever eventueel gespecificeerd duidelijk maken en afzien van verdere onderhandelingen. Om verschillende redenen is het van belang te weten waarvoor een waarde- oordeel moet worden uitgevoerd. De Haan Vastgoed heeft de kennis in huis om u een gepast en objectief taxatierapport te verschaffen. In de huidige markt zijn zowel de woningen als de bedrijfspanden van voor 1975 zwaar overgewaardeerd. Vanaf dat jaar werd het isoleren van de spouw en daken verplicht gesteld. Enkel glas werd vervangen door dubbel glas. Dit werd beperkt door alleen de grotere ramen in de woonkamer en keuken te voorzien van dubbel glas. Dit was een duidelijke verbetering ten opzichte van de enkele beglazing. Thans wordt nagenoeg alleen HR++ toegepast door de gehele woning. De verblijfsruimtes dienen te zijn voorzien van nacht ventilatie volgens voorschriften van het bouwbesluit. Zo zijn door de jaren heen de regelgeving betreffende onroerendgoed aangescherpt en bepalen mede de huidige waarde. Bij een eventuele verbouwing en/of renovatie moeten deze zaken meegenomen worden.

Taxatie doel:
• Het verkrijgen van een hypotheek.
• Hypotheek verhoging als gevolg van een verbouwing.
• Aankoop- verkoopbeslissingen.
• Boedelscheiding.
• Bedrijfsbeëindiging en of overdracht.
• Fiscale doeleinden.
• Belastingen/ balans waarden voor de boekhoudingen.
• Afdracht successierechten.
• Minnelijke waarderingen.
• WOZ waarde.

Ons werk gebied zijn de drie noordelijke provincies met een straal van ongeveer 100 km rond Surhuisterveen. Wij verzorgen de opname van het object, de kadastrale- milieu- en planologische informatie en de waardebepaling en in de rapportage in tweevoud en dat vaak binnen enkele werkdagen. In onze concurrerende tarieven zijn de te maken onkosten niet begrepen, zoals lichtdrukken van bouwkundige tekeningen en leges milieu rapporten, bestemmingsplan informatie en de reiskosten buiten de vestigingsplaats.